”Ihmisen ei ole hyvä olla yksin”, sanotaan jo Raamatun alkulehdillä. Yhteydessä toisiin ihmisiin jokin ihmisen perusluonteessa pääsee oikeuksiinsa. Seurakunta on inhimillinen yhteisö, jossa yksi heikko tukee toista heikkoa. Heikkous on seurakunnan vahvuus.

Sunnuntai on perinteisesti seurakunnan yhteen kokoontumisen päivä. Kristityn voi tunnistaa, ei vain yhteiseen uskontunnustukseen liittymisestä, vaan myös elämästä. Aikuisrippikoulussa sitäkin tutkitaan missä ja miten se usko tulee näkyväksi. Aikuisrippikoulu alkaa siitä, kun otat yhteyttä siihen Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntaan, jonka alueella asut.