Mikä on aikuisrippikoulu?

Rippikoulu on perehtymistä elämän ja uskon kysymyksiin. Tämä voi toteutua nuoruudessa tai aikuisena. Useimmat käyvät rippikoulun 15 vuoden iässä, mutta joka vuosi noin 1000 suomalaista aikuista osallistuu luterilaisen kirkon rippikouluun.

Aikuisena voit käydä rippikoulun yksityisesti tai pienessä ryhmässä.

Osa aikuisista tulee rippikouluun, kun suunnitelmissa on kirkkohäät. Joku on saanut kutsun kummin tehtävään, mikä edellyttää rippikoulua ja konfirmaatiota. Joku taas etsii elämänsä suuntaa ja tarkoitusta. Rippikoulu onkin hyvä mahdollisuus punnita elämän arvoja ja valintoja.Aikuisena voit käydä rippikoulun yksityisesti tai pienessä ryhmässä.

Useimmiten rippikoulu päättyy konfirmaatioon, mutta rippikoulun voit myös käydä tulematta konfirmoiduksi. Aikuisrippikoulu ei maksa mitään.

 

Tapaamisten lukumäärä

Aikuisrippikouluun sisältyy vähintään kaksi papin ja rippikoululaisen tapaamista kasvokkain. Toinen tapaamisista voi olla konfirmaatio. Rippikouluun kuuluu myös osallistumista paikallisen seurakunnan elämään ja toimintaan.

 

Kesto

Aikuisrippikoulun kesto on vähintään 20 tuntia. Aikuisten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet kuitenkin vaihtelevat, joskus voi olla tarpeellista käyttää rippikouluun enemmän aikaa. Elämän ja uskon kysymykset voivat vaatia kypsyttelyä. Jos rippikoulu on Sinulle ajankohtainen, kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

 

aik

 

Miten verkkorippikoulussa opiskellaan?

Tässä palvelussa voit opiskella omalla ajallasi ja syventyä sellaisiin teemoihin, jotka Sinua kiinnostavat.

Palvelussa on kaksi osaa: julkinen sivusto, jolla olet nyt, ja sisäänkirjautumista vaativa suljettu sivusto. Sisäänkirjautumisen kautta avautuu rippikoulun oppimisympäristö tehtävineen sekä mahdollisuus sähköiseen yhteydenpitoon papin ja aikuisen oppijan välillä.

Rippikoulu alkaa aikuisen oppijan ja papin tapaamisella. Tässä tapaamisessa tutustutaan ja keskustellaan rippikouluun liittyvistä odotuksista, tavoitteista ja aikataulusta. Samalla luodaan tunnukset, joilla rippikoululainen pääsee oppimisympäristöön.

Tehtäväpankista voidaan valita tehtäviä, joiden tekeminen on osa rippikoulua. Tehtävien palauttaminen ja yhteydenpito aikuisen ja papin välillä tapahtuu palvelun sisällä. 

Rippikouluun kuuluu myös osallistumista seurakunnan ja kirkon elämään, esimerkiksi messuihin. Rippikouluun sisältyy vähintään kaksi papin ja rippikoululaisen tapaamista kasvokkain. Toinen tapaamisista voi olla konfirmaatio.